- 15 minutter for lang -

3.0
Middelgod poltithriller der egentlig mere handler om mediernes rolle omkring forbrydelser, og deres smagsløse udnyttelse af samme til egen fordel.

Filmens problem er, at den vakler mellem et uldent samfundskritisk budskab og en traditionel og småkedelig kriminalhistorie. Det er som om den ikke helt kan beslutte sig for, om den vil være en rendyrket thriller, eller om den vil opstille en samfundsrelevant problemstilling omkring mediernes rolle og et retssystem, der håndhæver loven om, at en forbryder ikke kan blive dømt for den samme forbrydelse to gange. Og det betyder desværre, at ingen af delene er gennemførte og derfor ikke fungerer optimalt.

Men hvor filmens samfundskritiske aspekt halter, er det knapt så slemt hvad genrekonventionerne angår. Jovist, som spændingsfilm lider den under mangler og er også en smule for lang til at man for alvor får pulsen op - man finder intet ekstraordinært på dette område, men alligevel bydes der i perioder på effektiv og tempofyldt spænding, særligt i filmens sidste halvdel. Dette samt filmens tematiske (om end ufokuserede) berøring af nogle samfundsmæssige brister, redder den således fra ikke at være helt mislykket.
15 minutes