psykologisk spin

3.0
Udmærket psykologisk spil mellem kolleger, der konkurrerer om samme position i et snævert fagligt niveau. Man kunne have ønsket sig at instruktøren havde gidet sætte sig ind i, hvordan man besætter stillinger på universiteterne, hvilket ikke gøres på baggrund af hvem. institutlederen synes om, men ud fra faglige overvejelser i et bedømmelsesudvalg med delvis eksterne repræsentanter.
Spillets regler