Kærlighed uden charme

2.0
Jeg synes at Samina Jakobsen fra Ekko beskriver denne films største problem meget præcist, når hun siger at "der er foretaget en vægtning af materialet, så alle scener får tildelt omtrent lige meget tid og opmærksomhed". Love, Rosie er nemlig på alle måder meget mislykket grundet dens fejlbehæftede sammensætning. Etableringen er direkte elendig og handlingen skydes igang og kører derudaf, før man har fået nogen form for introduktion af karaktererne. Man kommer aldrig til at kende én eneste af personerne, da der ikke er levnet plads til det og dermed føler man jo intet for dem. Dette forsøger filmen så at kompensere for, ved at overdosere brugen af pathosfyldt underlægningsmusik i de passager der skal forestille at være alvorlige og rørende. Samtidig skrues der op for lystig pop-musik i de scener som skal forestille at være morsomme. Sådanne scener kommer ofte direkte efterfulgt af hinanden, og de fungerer hverken sammenblandet eller hver for sig. Det er svært at afgøre om det er en uformående instruktør eller et dårligt manuskript der ligger til grund for filmens fiasko, men hvorom alting er: Dette er den dårligste romantiske komedie der er lavet i 2014. Frarådes på det kraftigste, i hvert fald så længe der er andet at se.
Love, Rosie